.

#1013 Begär omprövning av citatet + 227 - Favoriter 13 Visa Kommentarer 0 Mer info
<SegaFan> NÅN i worldtradecenter lär ju ircat
<SegaFan> lämnade säkert awaymsg
<SegaFan> "måste kuta"