.

#114 Begär omprövning av citatet + 51 - Favoriter 6 Visa Kommentarer 0 Mer info
<Andy_850> *skickar 243252305235 volt via ett IP-paket hem till VikHe*
* VikHe tar emot voltarna och sparar dom i en kondensator för framtida bruk..
* Andy_850 skickar en faktura
<VikHe> haha
* VikHe sparar den med
<Andy_850> skit oxo.
<VikHe> i hörnet för oanvändbara saker
<VikHe> :)