.

#11706 Begär omprövning av citatet + 34 - Favoriter 5 Visa Kommentarer 1 Mer info
<jm^> !diana
<skogsfisk> Diana^ Quote: [23:33] * Diana^ fortsätter att pussa Liquid_X- på magen, samtidigt som hon smeker in topparna av henne fingrar under hans boxer..
<jm^> under hans boxer
<jm^> "Hej Robert. Nu har vi en ny boxer med 210 kanaler"
<jm^> diana e tvreparatör :<