.

#1208 Begär omprövning av citatet + 12 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 0 Mer info
<@Hentai-san> för att sätta det i ett språk som 90% av sveriges ungdomar förstår: SmaChannels tpy bah rulAR!!!!!111
<@sus|Friamannen> Hentai-san "rulAR2k" snälla, skriv rätt!
<@Hentai-san> god damn, jag visste att något var fel