.

#12326 Begär omprövning av citatet + 38 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 0 Mer info
<Mabelode> Var det någon här som var prästdotter?
<Tag|parlamentet> *peka på Elrawien*
<Mabelode> Elwawien: Är protestantiska präster kyska?
<Mabelode> Vänta lite... prästdotter? Glöm att jag frågade.