.

#14241 Begär omprövning av citatet + 37 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 1 Mer info
-!- trippo (~tripodz@*.se) joins #linux.se
< trippo> hm, är det 5 min man kokar ägg för att få dem helkokta?
<@steevel> testa
<@steevel> skön linuxrelaterad fråga dessutom