.

#149 Begär omprövning av citatet + 56 - Favoriter 0 Visa Kommentarer 0 Mer info
<nalle_> jag har internet!
<exz> internet på CD.
<exz> wget -rns http:// > /mnt/cdrom