.

#16155 Begär omprövning av citatet + 176 - Favoriter 13 Visa Kommentarer 0 Mer info
<Bomkia> va in i HELVETE
<Bomkia> jag joina #sdfsdfsdf för att testa scriptet
<Bomkia> så sitter det nån idiot därinne redan