.

#166 Begär omprövning av citatet + 25 - Favoriter 0 Visa Kommentarer 0 Mer info
<+SlotH> rdj, dm6 ? :)
<@rdj> SlotH: nja, dm6 är roligare tycker jag
<@rdj> men vi kan köra på dm6 sedan också