.

#174 Begär omprövning av citatet + 155 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 1 Mer info
<nidas> inget band behöver mer än 3 ackord, dubbelkagge och en hiskelig massa våld