.

#1858 Begär omprövning av citatet + 10 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 20 Mer info
<+Gnell|moo1> hm
<+Gnell|moo1> jag
<+Gnell|moo1> kan
<+Gnell|moo1> spamma
<+Gnell|moo1> om
<+Gnell|moo1> jag
<+Gnell|moo1> vill
<Storm-NilssoN> nej inte så
<Storm-NilssoN> j
<Storm-NilssoN> a
<Storm-NilssoN> g
<Storm-NilssoN> k
<Storm-NilssoN> a
<Storm-NilssoN> n
<Storm-NilssoN> s
<Storm-NilssoN> p
<Storm-NilssoN> a
<+Gnell|moo1> nej det kan du inte
<Storm-NilssoN> m
<Storm-NilssoN> m
* Quits: Storm-NilssoN (~Jonas.ytt@Storm-Kort1g.users.quakenet.org) (Killed (*.quakenet.org (You are violating QuakeNet rules.  Please read www.quakenet.org/rules/. ID: 2869265)))
<Amnesty> Hah
<+Gnell|moo1> ...