.

#20615 Begär omprövning av citatet + 148 - Favoriter 18 Visa Kommentarer 0 Mer info
<toh> "Die Treiberdatei C:\WINDOWS\xobglu16.dll kann nicht in Ihr Windows- Verzeichnis kopiert werden. Ihre Diskette ist möglicherweise voll."
<toh> Konstigt felmeddelande.
* toh kan inte tyska, men gissar att datorn försöker säga att disketten är möglig.