.

#2089 Begär omprövning av citatet + 0 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 1 Mer info
* bond- rör sig som en robot
* bond- gör tryckluftsljud