.

#2089 Begär omprövning av citatet + 3 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 1 Mer info
* bond- rör sig som en robot
* bond- gör tryckluftsljud