.

#20951 Begär omprövning av citatet + 325 - Favoriter 11 Visa Kommentarer 1 Mer info
< doofy> död åt kunniga datorlärare
< doofy> -"stäng ned det där är du snäll, vi ska arbeta nu"
< doofy> "alltså, jag hämtar filer med putty, via linux, på min server"
< doofy> -"borde du inte köra wget då?"
< doofy> "det gör jag ju"
< doofy> -"så vitt jag vet är inte wget kompitabelt med irssi"