.

#2107 Begär omprövning av citatet + 12 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 0 Mer info
<oSi|ganjiro> fuckingjeflaskitdator
<oSi|ganjiro> känns som jag spillt min sista grogg på detta t-bord
<oSi|ganjiro> den flippa precis, knapparna bytte plats på nå vänster, tryckte jag space så kom ESC fram :>