.

#21348 Begär omprövning av citatet + 104 - Favoriter 4 Visa Kommentarer 1 Mer info
<@Qaz`> _bambi, inte när den blandar sig i gamatiken och föreslår det ena dummare än det andra
< _bambi> Qaz`: Grammatikkollen kan man ju slå av.
< kramer_> Den är bra..
< kramer_> När man skriver universitetsgrejer vet man att man är på rätt väg om 50% av skiten lyser grönt för att "ordet kan i alldagligt tal uppfattas som gammalt eller byråkratiskt"