.

#23471 Begär omprövning av citatet + 235 - Favoriter 10 Visa Kommentarer 1 Mer info
<Condorito> nibarius
<Condorito> du som är smart på matte
<Condorito> vafan är en husgavel T_T