.

#23490 Begär omprövning av citatet + 137 - Favoriter 7 Visa Kommentarer 0 Mer info
<JanErik> hmm... börjat få spam om bögporr till min gmail
<kmh> JanErik: det är inte spam, det är google adsense.