.
Anmäl
Rapportera ett stötande citat
Citatet inväntar omkontroll med följande orsak:
Klart fall av rasism