.

#25849 Begär omprövning av citatet + 143 - Favoriter 6 Visa Kommentarer 0 Mer info
* Now talking in #mysgos
* Topic is 'Små floodarna, små floodarna, ej lustiga att se. Ej ACK:ar, ej ACK:ar, men SYN:ar skickar de. SYN ACK ACK ACK, SYN ACK ACK ACK, SYN ACK ACK ACK ACK Ah.'