.

#2752 Begär omprövning av citatet + 12 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 0 Mer info
<+ndap> Linux är ungefär som MS Word fast mer avancerat