.

#28059 Begär omprövning av citatet + 42 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
<Joti> sparade nyss mitt skolarbete och döpte det till Investigating.the.Quadratic.Function-TiM.doc
<Joti> undrar hur läraren reagerar