.

#2811 Begär omprövning av citatet + 37 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 0 Mer info
<@dinkles> näe...
<@dinkles> gonatt 8]
* @dinkles (dinkles@h2n2fls33o991.telia.com) Quit (Quit: Leaving)
<@Andyh> !expl bang%
<@mjew> banger: liten skit som går å lägger sig tidigt eller sitter å idle:ar hela tiden [d_inkles]
<@Andyh> just.