.

#3115 Begär omprövning av citatet + 136 - Favoriter 4 Visa Kommentarer 1 Mer info
< Nekasrof> Här får ni en tetrisbit att vrida på:
< Nekasrof> [][][]
< Nekasrof>     []
< phreak>   []
< phreak>   []
< phreak> [][]
< Nekasrof> []
< Nekasrof> [][][]
< phreak> [][]
< phreak> []
< phreak> []