.

#314 Begär omprövning av citatet + 140 - Favoriter 4 Visa Kommentarer 0 Mer info
<kvack> bröst är ivägen, hår kan klippas av, men en bra röv är svårfångad