.

#33313 Begär omprövning av citatet + 21 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 0 Mer info
<superchu> man kan störa sig lite på att katten har klöst sönder baselementet i min ena högtalare..
<superchu> men bara LITE