.

#33546 Begär omprövning av citatet + 195 - Favoriter 32 Visa Kommentarer 0 Mer info
<@anakata> hur ska man tilltala domaren i svensk rätt egentligen?
<@anakata> är det Herr Ordförande som gäller?
<@Judas_I> ja
<@Judas_I> är ju det han är. rättens ordförande
<@anakata> Oh Store Ledare av Rättssalen, må jag tillkalla din uppmärksamhet på en blygsam yttring från denna besökare i ditt konungarike
< All0K> jag brukar köra på "hörrö"