.

#33663 Begär omprövning av citatet + 137 - Favoriter 18 Visa Kommentarer 0 Mer info
<Perkoff> Sugs det kuk?
<Perkoff> Smeks det lem?
<Perkoff> Vill du bort?
<Perkoff> Eller längtar du hem?
<Perkoff> Trivs du på land
<Perkoff> Eller är vardagen trög?
<Perkoff> Gå med i flottan
<Perkoff> Bli sjömansbög!