.

#34802 Begär omprövning av citatet + 10 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
fefas: gates truer dem sikkert med å vise en plakat med blå skjerm
fefas: de har nok fått nok av dem
fefas: så
fefas: "NEI PAPPA, IKKE BLÅSKJERM!!! vi skal være snille!!!"