.

#3527 Begär omprövning av citatet + 39 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 0 Mer info
<@DarkReijo> satt o fundera vafan inte jag får upp sidorna me iexplorer
<@DarkReijo> så sitter jag me tp-kabeln i handen