.

#35312 Begär omprövning av citatet + 16 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 0 Mer info
<@psycow> jag fall för grupptrycket på jobbet :( idag fotboll, imorgon heroin.