.

#3588 Begär omprövning av citatet + 18 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
<@Nihilus> marcink: funkar datan nu?
< marcink> Nihilus: den funkar fina fisken
< marcink> han lödde och lagade med tändstickor och petflaskor
< marcink> men den funkar, så länge inte lösnagel-limmet är lättantändligt