.

#37177 Begär omprövning av citatet + 202 - Favoriter 15 Visa Kommentarer 5 Mer info
[@Kilroy] btw
[@Kilroy] lol
[@Kilroy] jag skar mig på en hamburgare
[@Kilroy] :<
[@Kilroy] seriöst, jag blöder :<