.

#4121 Begär omprövning av citatet + 117 - Favoriter 4 Visa Kommentarer 1 Mer info
< JOnex> Jag är nog inte typen som får vänner åndå. Jag är nöjd bara jag har el och bredband...
< Feinorgh> Maslows reviderade behovstrappa: Skydd, Mat, El och Bredband