.

#41805 Begär omprövning av citatet + 170 - Favoriter 10 Visa Kommentarer 0 Mer info
<granis> man vet att man är nintendonörd när man dricker NEScafé med 8 bitar socker.
<tiberius> granis: jobbigt för de som vill dricka 64bit
<granis> tiberius, ja :-)