.

#41991 Begär omprövning av citatet + 106 - Favoriter 7 Visa Kommentarer 0 Mer info
<%PaaDii> det stod på aftonbladet att många var strömlösa i värmland tack vare blåsten, jag kom å tänka på att det blåste här också så jag tände lampan för att se om det var strömavbrott här också
<%PaaDii> ...
<%XenoMorph_eXc> du sitter ju vid datorn?