.

#43350 Begär omprövning av citatet + 27 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 1 Mer info
<Hannes> en ny sorts ätstörning btw:
<kaZim> ooh?
<kaZim> ris med bara en pinne?
<Hannes> ät bara conjured foods och kasta dispel på magen efteråt

Fotnot: Ätstörningar vs MMORPG