.

#44091 Begär omprövning av citatet + 90 - Favoriter 9 Visa Kommentarer 0 Mer info
<GaddeN> Man vet att man måste diska oftare om man måste diska diskhon före användning.