.

#44459 Begär omprövning av citatet + 7 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 1 Mer info
<bissemaha> var inte amigaversionen alltid bättre ;)
<djinn_wd> jo, alla vet att atarin bara var en enklare amiga :)
<djinn_wd> amigan hade kunnat ha ett ay-3-8910-chip vid sidan om, bara för lite feeling
* You were kicked from the chat room by dubmood. (Atari ST > Amiga 500)
* You rejoined the room.
<dubmood> det kommer en påse anthrax på posten