.

#45360 Begär omprövning av citatet + 15 - Favoriter 5 Visa Kommentarer 21 Mer info
<@anakata> Inventarie: Plutonium-239, puriss (2kg)
<@anakata> Inköpspris: 20000000
<@anakata> Bokfört värde: 20000000
<@anakata> Avskrivningstid: 24110 år
<@anakata> Avdrag per år: 829.531314807
<@anakata> Placering: Rackmonterat i 4U-chassi
<@anakata> Status: In place
<@anakata> sådär ja
<@anakata> då har jag lagt in en leverantörsfaktura från al qaeda
<@anakata> för 2kg pu-239
<@anakata> vilket även la in den i inventarieförteckningen