.

#45509 Begär omprövning av citatet + 240 - Favoriter 13 Visa Kommentarer 1 Mer info
<@tigermann> Är det bra att få tillbaka en labbrapport där hon börjar med att skriva "Ta inte illa upp men..."
<@jage> Haha

Fotnot: Lärarna på LiTH är iaf artiga