.

#46080 Begär omprövning av citatet + 199 - Favoriter 7 Visa Kommentarer 3 Mer info
<@bomkia> bara de sjuka hjärnorna borta på MS skulle kunna definera en konstant med namnet ERROR_SUCCESS