.

#4711 Begär omprövning av citatet + 123 - Favoriter 8 Visa Kommentarer 0 Mer info
<zChris> mitt life är inte vidare optimerat
<gonzeh> Nej, du bör använda ordet "liv", då det är kortare.