.

#4759 Begär omprövning av citatet + 11 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
Bäver: få se hur det blir, har lite svårt att gå p.g.a. skada men jag kanske kommer
Melker: vad är det för skada?
Bäver: högtalare, liten men tung, fall mot fot från 50cm höjd. etc etc