.

#48862 Begär omprövning av citatet + 226 - Favoriter 7 Visa Kommentarer 6 Mer info
@<simonb> Hum, telefonen har hittat mitt headset, men jag hittar inte det själv