.

#49720 Begär omprövning av citatet + 207 - Favoriter 6 Visa Kommentarer 6 Mer info
Ur Telias chattsupport.
---
Christian B > Hello Alexander_, Thank you for contacting LiveAssist Support. My name is Christian B. How may I help you?
Alexander_ > Hej. Jag har försökt att kontakta er via mail, men Apache ger mig detta som svar när jag försöker posta formuläret:
Alexander_ > Failure of server APACHE bridge:
Cannot open TEMP post file '/opt/apps/mix/apache/logs/tmp/_wl_proxy/_post_10945_211_1188221139_125' for POST of 6006 bytes
Build date/time: Oct 25 2004 09:57:03
Change Number: 453442
Failure of server APACHE bridge:
Internal Server failure, APACHE plugin.  Cannot continue.
Build date/time: Oct 25 2004 09:57:03
Change Number: 453442
Alexander_ > Texten i ärendebeskrivningen är ca 4 kB, och den bifogade filen 601 byte stor.
Christian B > Är du inne på vår hemsida och använder vårt textformulär?
Alexander_ > Exakt.
Christian B > Kan du stänga av Apache?