.

#49781 Begär omprövning av citatet + 427 - Favoriter 21 Visa Kommentarer 13 Mer info
<Rivfader> Den äldsta burken på firman skall bytas ut.
<Rivfader> Flickorna har enligt instruktioner gjort säkerhetskopior på all information lagrad på hddn.
<Rivfader> Den har ingen cd-läsare, så det får bli disketter.
<Rivfader> Innan burken skall iväg slår vi sönder hddn för att information om företagets fakturering inte skall spridas i onödan... men mest för att det är kul ^^
<Rivfader> Sen tar dom fram disketterna med säkerhetskopiorna.
<Rivfader> För att gardera sig har dom gjort dubbla exemplar.
<Rivfader> Alla disketterna är ordentligt numrerade och insatta i två pärmar.
<Rivfader> Samtliga disketter är hålslagna.