.

#50038 Begär omprövning av citatet + 158 - Favoriter 5 Visa Kommentarer 4 Mer info
[B4mse[G]] namaewa du måste skriva ./part (utan .) annars kommer du inte kunna få voice i kanaler.
[namaewa] ./part (utan .)