.

#51476 Begär omprövning av citatet + 5 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 8 Mer info
<KOJV> Det är ju bra att Komplett lägger ut GeForce 8800GTS "ett prestandamonster" på nyhetsbrevet för företag... eftersom företag är i stort behov av grafisk prestanda. Det är ju viktigt att det inte laggar när man spelar WoW på jobbet, detta sänker ju produktiviteten rejält.