.

#51679 Begär omprövning av citatet + 7 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 15 Mer info
<@Grooblle>          _.---._    /\\
<@Grooblle>       ./'       "--`\//
<@Grooblle>     ./              o \
<@Grooblle>   ././\  )______   \__ \
<@Grooblle> ./   / /  \ \  | |\ \  \7
<@Grooblle>       "     "    "  "
<@Grooblle>          _.---._    /\\
<@Grooblle>       ./'       "--`\//
<@Grooblle>     ./              o \
<@Grooblle>   ././\  )______   \__ \
<@Grooblle> ./   / /  \ \  | |\ \  \7
<@Grooblle>       "     "    "  "
<@Samot> uhhhhh
<@Grooblle> shh
<@Grooblle> jag kollar på viltlivet.